Burgers en Stoommachines

Groningse lessenserie tijdvak 8 (1800 – 1900) – les 9: Emancipatie, de opkomende politiek en het aandeel van Groningen

Les 9 gaat over emancipatie, de opkomende politiek en het aandeel van Groningen

Doel: leerlingen kunnen verklaren de emancipatiestrijd voor verschillende partijen verklaren (en het aandeel van Groningen daarin) en kunnen in eigen woorden uitleggen hoe politieke partijen zijn opgekomen (en het aandeel van Groningen daarin

Historische vaardigheden: tijd & chronologie, causaliteit, continuïteit & verandering, standplaatsgebondenheid, bron & vraagstelling

Kenmerkende aspecten: de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme, de opkomst van emancipatiebewegingen en voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces

Lesduur: 60 minuten

Bij deze les hoort leerlingmateriaal – een oefentoets over tijdvak 8. De antwoorden zijn er in opgenomen.

Uitgelichte afbeelding: Aap-noot-mies van de Groningse Cornelis Jetses (als voorbeeld van de schoolstrijd). Afkomstig van Wikimedia commons (geraadpleegd op 1 juni 2019).


©Iris van den Brand