Burgers en Stoommachines

Groningse lessenserie tijdvak 8 (1800 – 1900) – les 10: herhaling tijdvak 8 in Groningen

Les 10 gaat over de herhaling van tijdvak 8 (in Groningen)

Doel: leerlingen voelen zich klaar voor de toets

Historische vaardigheden: tijd & chronologie, causaliteit, continuïteit & verandering, standplaatsgebondenheid, bron & vraagstelling, betekenis voor het heden

Kenmerkende aspecten: de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving, discussies over de sociale kwestie, de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie, de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme, de opkomst van emancipatiebewegingen en voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces

Lesduur: 60 minuten

Uitgelichte afbeelding: Aletta Jacobs (1854 – 1929). Afkomstig van Dvhn (geraadpleegd op 1 juni 2019).


©Iris van den Brand

Reacties uitgeschakeld voor Groningse lessenserie tijdvak 8 (1800 – 1900) – les 10: herhaling tijdvak 8 in Groningen