Burgers en Stoommachines

Groningse lessenserie tijdvak 8 (1800 – 1900) – les 7: de sociale kwestie in Groningen

Les 7 gaat over de sociale kwestie als gevolg van de industrialisatie en hoe dit zich ontwikkeld heeft in Groningen

Doel: leerlingen begrijpen de oorzaken van de sociale kwestie en kunnen deze toepassen en/of herkennen op nieuwe situaties, zoals in Groningen

Historische vaardigheden: tijd & chronologie, causaliteit, continuïteit & verandering, standplaatsgebondenheid, bron & vraagstelling, betekenis voor het heden

Kenmerkende aspecten: de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme, de opkomst van emancipatiebewegingen en de discussies over de sociale kwestie

Lesduur: 60 minuten

Bij deze les hoort leerlingmateriaal – vragen over het boek De Graanrepubliek van Frank Westerman (1999) en hoofdstuk 1 (blz. 34 – 53) van de Graanrepubliek. Het boek is hier te koop.

Uitgelichte afbeelding: Landarbeidersstaking Zuidbroek (1929) Afkomstig van: beeldbank Groningen – RHC Groninger Archieven (geraadpleegd op 31 mei 2019).


©Iris van den Brand