Burgers en Stoommachines

Groningse lessenserie tijdvak 8 (1800 – 1900) – les 6: nationalisme en regionalisme in Groningen

Les 6 gaat over de nationalisme als gevolg van de industrialisatie en hoe dit zich ontwikkeld heeft in Groningen

Doel: leerlingen begrijpen de oorzaken van het nationalisme en kunnen deze toepassen en/of herkennen op nieuwe situaties, zoals in Groningen

Historische vaardigheden: tijd & chronologie, causaliteit, continuïteit & verandering, bron & vraagstelling, betekenis voor het heden

Kenmerkende aspecten: de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme

Lesduur: 60 minuten

Bij deze les hoort leerlingmateriaal  – tekst van Line Onnekes-Huizenga. Bron: E. J. Huizenga-Onnekes, Groninger Volksverhalen, bewerkt door K. ter Laan (Groningen: J.B. Wolters Uitgevers, 1930), 154 – 155.

Uitgelichte afbeelding: Line Onnekes-Huizenga, Groningse folkloriste. Afkomstig van: https://www.sannemeijeronderweg.nl/line/ (geraadpleegd op 31 mei 2019).


©Iris van den Brand